لیبل صدفی دایی علی

با برچسب لیبل صدفی ايمني و هشدار دهنده، تمامی را ايمن نگه داريد

برچسب هاي هشدار دهنده اطمينان حاصل مي نمایند که مشتريان طعام و ساير اقلام خوراکي را به درستي مصرف مي کنند. آن ها همچنين از حوادث ناشي از به کارگیری از تجهيزات در ادامه تأسيسات جلوگيري مي نمایند و بخش ها خطر آفرین را در ادامه مکان هايي نظیر سوله ها يا بيمارستان ها برچسب گذاري مي کنند. برچسب هاي هشدار دهنده را براي نصیب هاي جلو، کنار و پشت پیاله خویش چاپ کنيد. از بين چهار صورت استاندارد تعیین کنيد يا در ادامه يک میزان سفارشي متناسب با مشخصات خویش پیشنهاد دهيد.

 

برچسب هاي هشدار دهنده مواد شيميايي يا برچسب هاي خطر را چاپ کنيد که مالامال جنب و جوش و خوانا باشند. يک پوشش حافظ بیشتر کنيد که درخشندگي را افزايش مي دهد يا به طراحي برچسب شما جلوه زيبايي مي بخشد. تام مواد موجود با يک خویش چسب عرضه مي شوند که تقريباً به هر سطحي مي چسبد. گزينه هاي ضد آب شامل وينيل براي برچسب هاي برش به میزان و BOPP براي رول ها است.

 

 

 

چگونه بهترين مشخصات را براي برچسب هاي هشدار خویش تعیین کنيد

هنگام تعیین ويژگي‌هاي برچسب‌هاي خود، چندین گزینه از اين سؤالات را از خویش بپرسيد.

 

 

 

 

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.